Professionals

Stichting JAM is gekwalificeerd zorgaanbieder voor de regio Gelderland voor de volgende producten:

 • Begeleiding basis WMO/Jeugdwet
 • Begeleiding specialistisch WMO/Jeugwet

Daarnaast biedt JAM ook welzijnsactiviteiten aan in de vorm van ontmoetingen en trainingen. Deze activiteiten worden ingezet als voorliggende voorziening.

Stichting JAM heeft als missie

Jonge (alleenstaande) moeders t/m 27 jaar in hun eigen kracht plaatsen zodat zij positief leren denken; namelijk in mogelijkheden. Dit met als doel het versterken van hun (individuele) sociaal maatschappelijke positie. JAM is ervan overtuigd dat met de juiste hulp(verlening), jonge moeders hun levensdoelen kunnen bereiken.
JAM investeert ook in de toekomst; met name in jongeren op verschillende leefgebieden.

 • Sociaal: voorlichtingen bewustwording jong ouderschap
 • Maatschappelijk:
  o Schuldenproblematiek: het opzetten en uitvoeren van een jongerennetwerk
  o Wijkgericht: activiteiten en trainingen voor moeders/dochters en meiden
  o Erkend leerbedrijf

Visie

Stichting JAM wil d.m.v. trainingen, begeleide intervisie, individuele begeleiding en ontmoetingen bereiken dat jonge moeders zelfredzaam zijn in de maatschappij en hun directe leefomgeving zodat:

 • zij weer geloven in zichzelf en vertrouwen krijgen in een positieve, hoopvolle toekomst vol mogelijkheden;
 • zij weerbaarder worden, zodat bepaalde valkuilen verkleind worden;
 • zij leren om financieel, gezond maar vooral sterker te staan;
 • uitstroom richting opleiding en/of werk weer mogelijk wordt;
 • zij leren gestructureerd om te gaan met het dagelijkse leven als ouder met alle bijbehorende taken;
 • zij andere moeders gaan steunen bij het proces wat zij uit eigen ervaring (hebben) doorstaan.

Doelgroep

Training bij Stichting JAM

Stichting JAM zet zich in voor jonge (alleenstaande) moeders t/m 27 jaar in Arnhem en omstreken. Deze moeders zijn bereid (ondanks alle tegenslagen) 100% toegewijd te zijn aan hun eigen ontwikkeling en groei (en die van hun kinderen). Moeders gaan een commitment aan met JAM waarin wij samen met een positieve blik alle mogelijkheden aanpakken om persoonlijke doelen te bereiken.

Inloopmomenten

Ketenpartners zijn welkom om mee te lopen met Stichting JAM. Het is mogelijk om eens te komen kijken en mee te doen (tijdens een activiteit) en/of in gesprek te gaan met Lovijah, Sandra of één van de moeders. Om een afspraak te maken voor een inloopmoment kunt u contact opnemen met Lovijah of Sandra.

Contact opnemen