Hoe los ik een klacht op?

Wanneer u klacht heeft en er niet uitkomt met de direct betrokken medewerker of diens leidinggevende, heeft JAM een klachtencommissie ingesteld. Deze klachtencommissie is onafhankelijk en geeft advies over hoe opmerkingen, ontevredenheid en problemen kenbaar kunnen worden gemaakt aan de Stichting. Tevens kunnen zij adviseren over het bespreekbaar maken in de vorm van een gesprek met direct betrokken medewerkers. Daarnaast kan de klachtencommissie op verzoek bij een gesprek aanwezig zijn als bemiddelaar tussen betrokkenen. Vanzelfsprekend zal de klachtencommissie conform AVG en geheimhoudingsplicht handelen.

Indienen van een klacht

De klager kan bij de klachtencommissie een klacht indienen door op www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl.

De datum waarop de klacht is ingediend, geldt als de aanvangsdatum van de klachtenprocedure waarbij de termijn van acht weken van kracht gaat.

Naam: Klachtenportaal Zorg
Telefoon:0228 322205
Email: info@klachtenportaalzorg.nl

Voor de volledige klachtenregeling verwijst de Stichting naar www.klachtenportaalzorg.nl

Nieuws omtrent klachten in 2019.

In 2019 heeft Stichting JAM geen klachten ontvangen.