De stichting JAM nu

In 2017 is de Stichting JAM nog professioneler geworden, met twee betaalde krachten. De oprichtster Lovijah Veldt is projectleidster. Mandy Wolf is maatschappelijk werkster.

De stichting werkt samen met de gemeente Arnhem. Het Oranje Fonds, het Kansfonds en het VSBfonds zijn donateurs. Al deze partijen zien het belang van Stichting JAM in.

Het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

Kansfonds
Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken.
En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.Die initiatieven, ruim 500 per jaar, versterken we met geld.
Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

VSBfonds
VSBfonds steunt iedereen die actief wil meedoen.
En iedereen die anderen actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen. Tussen verschillende mensen met verschillende levens. Of die zorgen voor persoonlijke groei en toegang tot nieuwe kansen en meer mogelijkheden. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving.
Wij steunen met geld, maar ook met raad en daad. Dat doen wij op drie gebieden. Bij Mens & Maatschappij staan sociale initiatieven centraal. Bij Kunst & Cultuur gaat het om samen creëren en samen beleven. Bij Studiebeurzen helpen we maatschappelijk betrokken studenten om in het buitenland te studeren. Daarnaast gaan wij zelf actief het land in om mensen te spreken en zelf te zien en te begrijpen waar wij kunnen helpen.